Om Arendal eiendom KF

Arendal eiendom KF ble formelt opprettet 1. juli 2010. Arendal eiendom KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt bystyret i Arendal kommune. Bystyret peker ut foretakets styre. Arendal eiendom KF ledes av Øystein Sangvik.

Arendal eiendom KF skal følge opp kommunens overordnede målsetninger ved å være en konkurransedyktig og serviceorientert virksomhet som er bevist sitt samfunnsansvar.

Bystyrets prioriterte mål om et godt liv for alle, et grønt samfunn og regional vekst i tråd med bærekraftsmålene, skal være førende for mål og tiltak i Arendal eiendom KF. Arendal eiendom KF skal utføre en effektiv og god forvaltning av kommunale formålsbygg.

Foretaket har til sammen 154 ansatte og er organisert med fire avdelinger i tillegg til administrasjonen:

  • Eiendomsdrift har ansvar for drift, vedlikehold og renhold på Arendal kommunes formålsbygg. Det tas også oppdrag i privat sektor.
  • Boligforvaltning håndterer utleie av kommunale boliger og oppfølging av utleiekontrakter i tillegg til  kjøp, salg og innleie av boligeiendommer. Boligforvaltning håndterer også booking av skolelokaler.
  • Eiendomsutvikling organiserer kommunale eiendomsprosjekter, kjøp og salg av tomter og utvikling av kommunale tomteområder.
  • Prosjekt er ansvarlige for alle kommunale investeringsprosjekt, både små og store byggeprosjekter.