Agderparken Nord - Bråstad
Arendal eiendom KF utvikler attraktive næringstomter i et helt nytt industriområde med nærhet til handelsområdet Stoa. Her vil vi kunne tilby planerte tomter inklusive infrastruktur spesielt tilpasset håndverksbedrifter, småindustri og virksomheter knyttet til lager, engros og transport. 
Forsinket kranselag i Fløybyen
Fredag 19. juni var det endelig klart for å holde kranselag for det nye bygget i Fløybyen - etter en liten måned korona-forsinkelse
Ny aktivitetsløype på Marisberg!
Se den flotte nye Tarzan-løypa i forbindelse med det nye boligfeltet på Marisberg og Barnas Bydel
Torbjørnsbu gård
Sak om riving utsettes - interessenter inviteres til å legge frem finansieringsplan for ivaretakelse/bruk av bygget.
Vi er nå sertifisert etter ISO 14001!
Arendal eiendom KF ble i januar 2020 i henhold ISO 14001
Fløybyen
Les mer om det spennende Fløybyen-prosjektet her!


Siste nyheter