To barn ser over byen og ut Galtesund fra Fløyheia - Klikk for stort bilde

    

  

 

Velkommen til Arendal eiendom KF!

Arendal eiendom KF er et kommunalt foretak underlagt Arendal bystyre. Eiendomsforetaket har en viktig rolle i å utvikle Arendal kommune. Foretaket styrer bygge- og eiendomsprosjekter, er ansvarlig for renhold, drift, vedlikehold og utleie av kommunens bygg og boliger.

 

Hva leter du etter?