Hendelser på skolebygg i Arendal kommune etter snøsmelting 

Hans Kristian Bilstad

 

Det har skjedd en hendelse, natt til mandag 22.01 ved Asdal ungdomsskole, hvor deler av taket har rast ned i et klasserom. Det er gjort undersøkelser i løpet av dagen for å se om dette kan ha konstruksjonsmessige årsaker som vil ha betydning også for andre deler av bygget. 
Samtidig må taket ryddes for tung snø slik at faren for ytterligere belastninger eller skader tas bort. 

Vi regner med at de største delene av ungomskoledelen på Asdal kan åpnes i løpet av onsdagen. Arendal eiendom KF er i løpende kontakt med skolen, og det blir gitt nærmere beskjed til foresatte fra skolens rektor. 

Utfordringene vi står i er i hovedsak knyttet til eldre bygg med konstruksjoner hvor det er flate tak. Vi har dermed gjennomgått flere skoler og idrettshaller.  

Tromøyhallen vil også være stengt frem til onsdag, inntil vi er helt sikre på at situasjonen også her er under kontroll. 

Sikkerhet for elever og ansatte er satt i høysetet og begrunner denne midlertidige stengningen. 

Arendal eiendom KF beklager ulempene dette måtte medføre.