Gruset sti med høstaktige trær og blader

Stien fra Hylleveien til Fløyheia åpnet fredag 18. november etter at den i en lengre periode har vært under utbedring.