Stien fra Hylleveien til Fløyheia åpnet fredag 18. november etter at den i en lengre periode har vært under utbedring.