Stien til Fløyheia er åpnet

Stien fra Hylleveien til Fløyheia åpnet fredag 18. november etter at den i en lengre periode har vært under utbedring.

Oveland utemiljø AS har hatt arbeidet med å gjøre stien mer fremkommelig, i tillegg til å oppgraderte den slik at området ved og rundt heisen forskjønnes. Stien har fått nye gjerder og terrenget rundt heis og vakttårn har blitt tilpasset. Flere områder er sådd og dette vil springe ut til våren.

I perioden fremover vil det pågå noen gjenstående arbeider, slik som belysning og terrengarbeid, men stien vil holdes åpen mens disse arbeidene pågår.