Prosjekter

BYGGEPROSJEKTER
EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKTER


Ombygging Fagerheim

Bakgrunnen for prosjektet Fagerheim fungerer i dag som et bo- og avlastningshjem for barn og unge me
Les mer...

Heis og gangbro – Fløybyen

I forbindelse med det nye fylkesmannsbygget på Fløyheia skal det bygges heisforbindelse for å knytte
Les mer...

Fløybyen AS

  Etter flere års arbeid med områdeplanen ble den enstemmig vedtatt i Arendal bystyre 6. septem
Les mer...

Nytt bygg til interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og avklaringsavdeling (korttidsplasser)

I følge bystyrevedtak den 08.12.2016 har Arendal eiendom KF fått mandat til iverksette nødvendig pla
Les mer...

Heftingsdalen næringsområde

Nye Veger AS holder i skrivende stund på å bygge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Det skal etab
Les mer...

MAGISKE MARISBERG

Sentralt på Tromøy, kun 6 km fra Arendal sentrum, ligger Marisberg i naturskjønne og trygge omgivels
Les mer...

Agderparken

Det er et stort behov for nye næringsareal i Arendal kommune. Administrasjonen i kommunen har planla
Les mer...

Løvold – spennende utbyggingsområde nær Arendal sentrum

Området som er regulert til nytt boligområde er ubebygd, beliggende på Løvold, vest for blokkene på
Les mer...

Romstølen Vest – Myra

Myra er under sterk utvikling og et satsingsområde for boligutbygging i Arendal kommune. Området lig
Les mer...