Prosjekter

BYGGEPROSJEKTER
EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKTER


Røed – nye avlastningsboliger

Arendal eiendom KF skal bygge nye avlastningsboliger på Røed. Eksisterende bygningsmasse vil bli rev
Les mer...

Lassens hus

Midt på Rådhusbryggen i Arendal sentrum ligger Lassens hus – et historisk viktig bygg som landsdelen
Les mer...Besøk side

Heis og gangbro – Fløybyen

I forbindelse med det nye fylkesmannsbygget på Fløyheia skal det bygges heisforbindelse for å knytte
Les mer...

Nytt bygg til interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og avklaringsavdeling (korttidsplasser)

I følge bystyrevedtak den 08.12.2016 har Arendal eiendom KF fått mandat til iverksette nødvendig pla
Les mer...Besøk side

MAGISKE MARISBERG

Sentralt på Tromøy, kun 6 km fra Arendal sentrum, ligger Marisberg i naturskjønne og trygge omgivels
Les mer...

Agderparken Nord – Bråstad

Arendal eiendom KF utvikler attraktive næringstomter i et helt nytt industriområde med nærhet til ha
Les mer...

Løvold – spennende utbyggingsområde nær Arendal sentrum

Området som er regulert til nytt boligområde er ubebygd, beliggende på Løvold, vest for blokkene på
Les mer...

Romstølen Vest – Myra

Myra er under sterk utvikling og et satsingsområde for boligutbygging i Arendal kommune. Området lig
Les mer...