PÅGÅENDE

KØH/legevakt

Nytt bygg til interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og avklaringsavdeling (korttidsplasser)

  • Nytt bygg for legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsplasser.
  • Totalentreprise som utføres av Veidekke Entreprenør AS
  • Budsjett: 285 mill inkl. mva.

Har du spørsmål?

Milena Roversi
Prosjektleder
E-post
Mobil 904 11 662