Kart som viser oversikt over Saltrød hvor Mørfjær Øst boligfelt er markert

Det er spilt inn nytt boligfelt på Østre Mørfjær - Saltrød, i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel i 2022. Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger avhengig av opparbeidelsesgrad og type bebyggelse.
Området ligger sentralt i forhold til Saltrød senter og Stuenes skoler og ikke minst til ny batterifabrikk i Eyde Energipark.

Det er spilt inn nytt boligfelt på Dyvigheia (Saltrød terrasse) i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel i 2022. Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger avhengig av opparbeidelsesgrad og type bebyggelse.
Området grenser til Bymarka med flotte tur- og rekreasjonsområder. Kort vei til Krøgenes nærings- og handelsområde, samt ny batterifabrikk i Eyde Energipark.

Det pågår planarbeid for utvikling av et nytt boligfelt på Myra. Området vil anslagsvis gi ca. 200 boliger. 
Området ligger flott til med Sam Eyde videregående skole og Arendal idrettspark med flotte tur- og rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet. Kort vei til Stoa nærings- og handelsområde og det nye næringsområdet Agderparken Nord. 

Barnlig tegnet illustrasjon over Marisberg Boligfelt med forskjelligeaktivitetsplasser tegnet inn

Nytt boligfelt under utvikling på Tromøya utenfor Arendal sentrum. De første 90 boligtomtene er ferdig opparbeidet og nye boliger ligger for salg. Er du interessert i bolig her, se nettside til prosjektet.

Det arbeides med videre utvikling av feltet.
Vi forventer å starte opp detaljregulering for ytterligere ca. 300 enheter.

I regi av Arendal Næringsselskap AS utvikles næringsområdet Helle 1 med bistand av Arendal eiendom KF. Området er i overkant av 500 daa og reguleringsplan for området forventes gjennomført ila. av første halvdel av 2023. 

Tomteområde til Morrow Batteries pilotfabrikk og gigafabrikk. Tomteområdet på mellom 900 og 1000 daa er under opparbeidelse. De første 300 daa vil være ferdigstilt ila. 2022.  

Se for øvrig egen nettside for Eyde Material Park

Marisberg barnehage skal bygges i det nye Marisberg-feltet på Tromøy. Barnehagen planlegges med 5 avdelinger og skal stå ferdig sommeren 2023. 

Det planlegges nytt omsorgssenter på Saltrød, hvor det skal bygges nye sykehjemsplasser og andre fasiliteter.

Det fredede Lassens bygg skal rehabiliteres og gjøres om til et aktivitetshus og dagsenter for den kommunale enheten Livsmestring. 

Arendal Næringsselskap AS ved Arendal eiendom KF utvikler attraktive næringstomter i et helt nytt industriområde med nærhet til handelsområdet Stoa. Her vil vi kunne tilby planerte tomter inklusive infrastruktur spesielt tilpasset håndverksbedrifter, småindustri og virksomheter knyttet til lager, engros og transport.