Det planlegges nytt helsehus på Saltrød, hvor det skal bygges nye sykehjemsplasser og andre fasiliteter.

Det fredede Lassens bygg skal rehabiliteres og gjøres om til et aktivitetshus og dagsenter for den kommunale enheten Livsmestring. 

Arendal eiendom KF utvikler attraktive næringstomter i et helt nytt industriområde med nærhet til handelsområdet Stoa. Her vil vi kunne tilby planerte tomter inklusive infrastruktur spesielt tilpasset håndverksbedrifter, småindustri og virksomheter knyttet til lager, engros og transport. 

Plantegning fasade mot vest, bygg i 3 etasjer med parkeringskjeller

Nytt bygg til interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og avklaringsavdeling (korttidsplasser)

Arendal eiendom KF bygger bofellesskap for de med nedsatt funksjonsevne.