PÅGÅENDE

Forprosjekt SØR AMFI – oppgradering og utvidelse

Arendal eiendom KF har fått oppdrag fra bystyret i Arendal om å lage et forprosjekt i Sør Amfi som ivaretar innspill fra blant annet ØIF, turnforeningen og Sam Eyde VGS.

Det vises til bystyrevedtaket i møte 13.12.2023. Arendal eiendom KF følger opp bystyrets vedtak og skal utrede et alternativ med utvidelse av eksisterende anlegg.