Magiske Marisberg
SALGSSTART 5. SEPTEMBER! Følg med på magiskemarisberg.no for mer informasjon
Arendal eiendom KF i eksklusive sluttforhandlinger!
Fylkesmannen gikk i dag ut med en pressemelding hvor de redegjør for beslutningen om å gå i eksklusive sluttforhandlinger med Arendal eiendom KF og alternativet «Fløybyen».
Gangbaner Torbjørnsbu gruver
Arendal eiendom KF har i vært med på å etablere en gangbane i dagbruddene på Torbjørnsbu ifm. Bomuldsfabriken kunsthall. I mai i år var det offisiell åpning og avduking av kunstinstallasjonen "Dyret"
Roligheden skole
Les siste nytt om prosjektet med bygging av ny skole på Roligheden på Tromøy
Lærlinger i vinden
Det satses for full på lærlinger i Arendal kommune etter at Bystyret vedtok ny lærlingestrategi for 2018-2021.
Heftingsdalen næringsarealer
Området ved Heftingsdalen som nå benyttes til riggområde av Nye Veier AS, skal etter hvert etableres som næringsområde og Arendal eiendom KF har utarbeidet en områdeplan for hele området


Siste nyheter