Kontrakt på bygging av Roligheden skole er signert!
I august 2017 inngikk Arendal eiendom KF kontrakt med BRG Entreprenør AS. Kontrakten gjelder bygging av ny skole inkludert grendehus, flerbrukshall og tilhørende utearealer.
Heftingsdalen næringsarealer
Området ved Heftingsdalen som nå benyttes til riggområde av Nye Veier AS, skal etter hvert etableres som næringsområde og Arendal eiendom KF har utarbeidet en områdeplan for hele området
Spennende boligprosjekt på Myra!
Planlagt spennende boligområde på Romstølen vest på Myra, 3 km fra Arendal sentrum
Marisberg -Halve utbyggingsområde C1 er solgt!
Sentralt på Tromøy, kun 6 km fra Arendal sentrum, ligger Marisberg i sentrale og flotte omgivelser. Salget er nå i gang!
Budsjett 2018-2021
Arendal Eiendom KF sitt budsjett for 2018-2021 er nå klart!
Agder Renovasjon får nytt administrasjonsbygg
Heftingsdalen avfallsstasjon skal i forbindelse med ny E18 få nytt administrasjonsbygg og ny vektsentral. Dette blir første skritt mot en fornyet og mer spennende avfallsplass.

Arendal Eiendom KF er et kommunalt eiendomsforetak i Arendal kommune. Arendal Eiendom KF ble formelt opprettet 1. juli 2010 og er organisert med to avdelinger. Eiendomsdrift har ansvar for drift, vedlikehold og renhold i Arendal kommunes formålsbygg, i tillegg for renholdsoppdrag i privat sektor. Bolig og eiendomsutvikling håndterer kontrakter om kjøp, salg og utleie av kommunale boliger, bygg og øvrige eiendommer. Bolig og eiendomsutvikling organiserer også kommunale eiendomsprosjekter. Arendal Eiendom KF har ansvar for alle investeringsprosjekter i Arendal kommune, herunder ansvar for utbygging av skoler, barnehager og omsorgsbygg.Siste nyheter


Strategiske mål...

 • Vedlikeholdsetterslep

  Vedlikeholdsetterslepet skal reduseres fra ca. 120 millioner i 2016 til 85 millioner i 2020
 • Sykefravær

  Sykefraværet skal være lavere enn 6%

Miljømål...

 • Energiforbruk

  Energiforbruket skal reduseres med 20% innen 2020
 • Bilpark

  Innen 2020 skal 50% av bilparken være biler som bruker ikke-fossilt brennstoff