Styret i Arendal eiendom KF

Styret i Arendal eiendom KF velges av bystyret og består av følgende medlemmer i perioden 01.11.2019 – 31.12.2023:

Atle Svendal – styrets leder
Øystein Sangvik – daglig leder
Gunn Haga Brekka – medlem
Anne-Cathrine Nygård – medlem
Ole Glenn Tvermyr – medlem
Edward Terjesen – medlem
Marianne Elisabeth Sigurdson Lyngvi – medlem
Jostein E. Vikingsdal – medlem, ansattes representant