Styret i Arendal eiendom KF

Styret i Arendal eiendom KF velges av bystyret og består av følgende medlemmer i perioden 01.11.2019 – 31.12.2023:

Atle Svendal – styrets leder
Gunn Haga Brekka – nestleder
Ingebjørg Amanda Godskesen – styremedlem
Ole Glenn Tvermyr – styremedlem
Torbjørn Nilsen – styremedlem
Marianne Elisabeth Sigurdson Lyngvi – styremedlem
Jostein E. Vikingsdal – medlem, ansattes representant

 

Øystein Sangvik – daglig leder