Styret i Arendal Eiendom KF

Styret i Arendal Eiendom KF velges av bystyret og består for tiden av følgende medlemmer:

Tormod Vaagsnes – styrets leder
Øystein Sangvik – daglig leder
Morten Kraft – medlem
Milly O. Grundesen – medlem
Geir Fredrik Sissener – medlem
Vanja Grut – medlem
Ingrid D. Skårmo – medlem (ikke til stede på bildet)
Jostein E. Vikingsdal – medlem, ansattes representant
Sølvi Christensen – observatør