Søknad om kommunal bolig

For å få tildelt kommunal bolig, må det søkes på eget skjema, enten til tjenestekontoret i Arendal kommune dersom det gjelder omsorgsboliger eller til NAV Arendal dersom det gjelder boliger for sosialt vanskeligstilte.  Det er disse som fatter vedtak basert på søknad som foreligger. Når det er fattet et positivt vedtak, skrives det kontrakt for den tildelte bolig med Arendal Eiendom KF.

For mer informasjon om søknad om kommunal bolig, se Arendal kommune hjemmeside.