Røed – nye avlastningsboliger

Arendal eiendom KF skal bygge nye avlastningsboliger på Røed. Eksisterende bygningsmasse vil bli rev
Les mer...

Lassens hus

Midt på Rådhusbryggen i Arendal sentrum ligger Lassens hus – et historisk viktig bygg som landsdelen
Les mer...Besøk side

Heis og gangbro – Fløybyen

I forbindelse med det nye fylkesmannsbygget på Fløyheia skal det bygges heisforbindelse for å knytte
Les mer...

Nytt bygg til interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og avklaringsavdeling (korttidsplasser)

I følge bystyrevedtak den 08.12.2016 har Arendal eiendom KF fått mandat til iverksette nødvendig pla
Les mer...Besøk side