Røed – nye avlastningsboliger

Arendal eiendom KF skal bygge nye avlastningsboliger på Røed. Eksisterende bygningsmasse vil bli rev
Les mer...

Lassens hus

Midt på Rådhusbryggen i Arendal sentrum ligger Lassens hus – et historisk viktig bygg som landsdelen
Les mer...Besøk side

Ombygging Fagerheim

Bakgrunnen for prosjektet Fagerheim fungerer i dag som et bo- og avlastningshjem for barn og unge me
Les mer...

Heis og gangbro – Fløybyen

I forbindelse med det nye fylkesmannsbygget på Fløyheia skal det bygges heisforbindelse for å knytte
Les mer...

Fløybyen AS

Etter flere års arbeid med områdeplanen ble den enstemmig vedtatt i Arendal bystyre 6. september 201
Les mer...Besøk side

Nytt bygg til interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og avklaringsavdeling (korttidsplasser)

I følge bystyrevedtak den 08.12.2016 har Arendal eiendom KF fått mandat til iverksette nødvendig pla
Les mer...Besøk side