Nytt tilbygg Saltrød Bo- og omsorgssenter

Tidligere fellesstue på Saltrød BOS hadde en lite hensiktsmessig plassering i korridoren i boligfløy
Les mer...

Tribune på Sam Eydes plass

Styret i Arendal Eiendom KF vedtok 1.mars 2016 å rehabilitere tribunen på Sam Eydes plass. Daglig le
Les mer...

Vedlikehold av kirkebygg

Engene kirke I august – september 2017  ble venstre del av yttertaket byttet (ca. 201 kvm). An
Les mer...

Ny elev- og personalbase Asdal ressurssenter

Arendal Eiendom KF har planlagt å bygge ut Asdal ressurssenter med en ny elev- og personalbase. Det
Les mer...

Ombygging Heftingsdalen

I forbindelse med ny E-18 har Heftingsdalen avfallsstasjon fått nytt administrasjonsbygg. Prosjektet
Les mer...

Ny base Asdal ressurssenter

Arendal Eiendom KF har bygget en ny base i tilknytning til Ressurssenteret på Asdal. Den nye basen s
Les mer...

Gangbaner Bomuldsfabriken

Arendal eiendom KF har i 2016 og 2017 vært med på å etablere en gangbane i dagbruddene på Torbjørnsb
Les mer...

Bygging av carporter

Arendal Eiendom KF holder på å sette opp carporter til hjemmesykepleien på Solhaug, Færvik og Flosta
Les mer...

Roligheden skole

  Arendal bystyre vedtok 22 mai 2014 å bygge ny 1-10 skole på Roligheden. I tett samarbeid med
Les mer...