PÅGÅENDE

Røed – nye avlastningsboliger

Arendal eiendom KF bygger bofellesskap for de med nedsatt funksjonsevne.

  • Riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av 8 + 2 boenheter.
  • Skal stå ferdig sommer 2022
  • Budsjett: 52 mill

Har du spørsmål?

Rune Halvorsen
Prosjektleder
E-post
Mobil 915 37 785