PLANLAGT

Helsehus Saltrød

Det planlegges nytt helsehus på Saltrød, hvor det skal bygges nye sykehjemsplasser og andre fasiliteter.

  • Nytt helsehus på Saltrød utenfor Arendal sentrum
  • Budsjett:  mill ink. mva.

Prosjektet er i planleggingsfasen, Arendal kommune arbeider med utredning sammen med Arendal eiendom KF. Det skal legges frem en sak som omhandler bestillingen fra kommunen og gjennomføringsmodell høsten 2021.

Har du spørsmål?

Anette Flaath
Leder Prosjekt
E-post
Mobil 994 60 295