Røed – nye avlastningsboliger

Arendal eiendom KF skal bygge nye avlastningsboliger på Røed. Eksisterende bygningsmasse vil bli rev
Les mer...

Lassens hus

Midt på Rådhusbryggen i Arendal sentrum ligger Lassens hus – et historisk viktig bygg som landsdelen
Les mer...Besøk side

Ombygging Fagerheim

Bakgrunnen for prosjektet Fagerheim fungerer i dag som et bo- og avlastningshjem for barn og unge me
Les mer...Besøk side

Nytt avlastningsbygg Røed

Prosjektets oppstart er høsten 2020. Eksisterende bygg skal rives og erstattes med nytt bygg som ska
Les mer...

Heis og gangbro – Fløybyen

I forbindelse med det nye fylkesmannsbygget på Fløyheia skal det bygges heisforbindelse for å knytte
Les mer...

Nye helsehus

I forbindelse med to planlagte nye helsehus vedtok Arendal bystyre den 21.06.2018 innstilling om kon
Les mer...Besøk side

Fløybyen AS

Etter flere års arbeid med områdeplanen ble den enstemmig vedtatt i Arendal bystyre 6. september 201
Les mer...Besøk side

Nytt bygg til interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og avklaringsavdeling (korttidsplasser)

I følge bystyrevedtak den 08.12.2016 har Arendal eiendom KF fått mandat til iverksette nødvendig pla
Les mer...Besøk side

Nytt tilbygg Saltrød Bo- og omsorgssenter

Tidligere fellesstue på Saltrød BOS hadde en lite hensiktsmessig plassering i korridoren i boligfløy
Les mer...

Tribune på Sam Eydes plass

Styret i Arendal Eiendom KF vedtok 1.mars 2016 å rehabilitere tribunen på Sam Eydes plass. Daglig le
Les mer...

Vedlikehold av kirkebygg

Engene kirke I august – september 2017  ble venstre del av yttertaket byttet (ca. 201 kvm). An
Les mer...

Ny elev- og personalbase Asdal ressurssenter

Arendal Eiendom KF har planlagt å bygge ut Asdal ressurssenter med en ny elev- og personalbase. Det
Les mer...

Ombygging Heftingsdalen

I forbindelse med ny E-18 har Heftingsdalen avfallsstasjon fått nytt administrasjonsbygg. Prosjektet
Les mer...

Ny base Asdal ressurssenter

Arendal Eiendom KF har bygget en ny base i tilknytning til Ressurssenteret på Asdal. Den nye basen s
Les mer...

Gangbaner Bomuldsfabriken

Arendal eiendom KF har i 2016 og 2017 vært med på å etablere en gangbane i dagbruddene på Torbjørnsb
Les mer...

Bygging av carporter

Arendal Eiendom KF holder på å sette opp carporter til hjemmesykepleien på Solhaug, Færvik og Flosta
Les mer...

Riving gamle brannstasjonen

Arendal Eienom KF er i full gang med rivingen av den gamle brannstasjonen i Parkveien. Olav Ager-Wic
Les mer...

Neskilen Bofellesskap – ombygging av Moland helsehus

Den 13. juni 2016 flyttet alle beboere og ansatte inn i sitt nye bygg i Nesveien 7. Neskilen bofelle
Les mer...