Prosjekter – Planlagt

BYGGEPROSJEKTER
EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKTER


Nytt avlastningsbygg Røed

Prosjektets oppstart er høsten 2020. Eksisterende bygg skal rives og erstattes med nytt bygg som ska
Les mer...

Nye helsehus

I forbindelse med to planlagte nye helsehus vedtok Arendal bystyre den 21.06.2018 innstilling om kon
Les mer...Besøk side