Klient:Prosjektleder: Tarjei Ravn/ Jakob Hagelia
Date:januar 08, 2015

Høgedalsveien

Arendal kommune har lenge hatt behov for et botilbud for de menneskene med lavest boevne. Det var et behov for små eneboliger eller tomannsboliger som lå skjermet ifht. øvrig beboelse samtidig som det måtte ligge i nærhet til kollektivakser og/eller oppfølgingstjenesten. Prosessen med å finne egnede tomter har vært et langt lerret å bleke, men høsten 2014 kjøpte Arendal Eiendom KF to eiendommer, Høgedalsveien 3 og 5 med til sammen to hus og en romslig garasje. Her ble det planlagt å utvikle til sammen 8 boliger for vanskeligstilte. Sommeren 2015 brant den ene eneboligen ned. Etter dette ble det bestemt at den gjenstående eneboligen skulle bygges om til to leiligheter, samt at garasjen skulle bygges om til 3 leiligheter. I tillegg til dette var det på tomtene god plass til å sette opp totalt 3 småhus; en enebolig, og en tomannsbolig. Alle leilighetene inneholder stue/kjøkken, soverom og bad. Alle leiligheter har bod, enten innvendig eller utvendig. Nybyggene er på totalt 25 kvm og er bygget forsterket slik at de er tilpasset en beboergruppe med lavere boevne. Boligene er oppført tilnærmet risikoklasse 6 som blant annet innebærer brannskille mellom boenhetene og sprinkling. Alle vegger er kledt med OSB-plater og deretter malte gips-plater. Dette for å gi en sterk overflate mtp. slag og spark. På gulvene er det lagt belegg med oppkant i alle rom og sluk under kjøkkenbenk for å takle vannsøl. Ellers er det valgt enkel og nøktern innredning som er enkelt å bytte ved behov.

Adkomstveien ble lagt om fra Høgedalsveien til Ravnåsveien noe som gjør den mer fremkommelig, særlig på vinterstid. I tillegg til ny adkomstvei, har uteområdet blitt opparbeidet med plen og asfalt, i tillegg til benker rundt boligene.

I løpet av byggeperioden brant det i den ombygde tomannsboligen. Denne vil bli revet høsten 2017. Det vil ikke i første omgang bli bygget noe nytt på tomten der denne stod.