Klient:Prosjektleder: Tarjei Ravn
Date:september 01, 2015

Romstølen Bofellesskap

Arendal kommune er byggherre for det som skal bli et bofellesskap for ni unge utviklingshemmede med heldøgns omsorg. Bygget på ca 1000m2 rommer 9 fullverdige leiligheter med passivhusstandard, tilrettelagt for at ungdommene kan bo der hele livet ut. Bofellesskapet bygges av Arendal Eiendom KF, men hver leilighet skal eies av den enkelte beboer.

I tillegg til leilighetene inneholder bygget base for Arendal kommunes ansatte med kontor og møterom/pauserom.

Perspektiv