Klient: Prosjektleder: Rune Halvorsen
Date:juni 30, 2020

Røed – nye avlastningsboliger

Arendal eiendom KF skal bygge nye avlastningsboliger på Røed.
Eksisterende bygningsmasse vil bli revet, og nybygget er tenkt satt opp i massiv tre.
Bygget vil bestå av 8 boenheter + 2 stk større enheter/leiligheter. Det inkluderer fellesrom/sanserom, samt nødvendige fasiliteter for personalet.
Alle enheter vil få egen terrasse, men det blir også etablert et felles uterom med diverse apparater og utfordringer.

Utarbeidelse av tilbudsdokumenter er i gang og antas ferdig til innhenting av tilbudspris medio september, med oppstart i november/desember 2020, dersom alt går etter planen.