Klient:Prosjektleder: Ida Kristine Steffensen
Date:februar 24, 2016

Riving gamle brannstasjonen

Arendal Eienom KF er i full gang med rivingen av den gamle brannstasjonen i Parkveien. Olav Ager-Wick er valgt som entreprenør for arbeidet med å rive og planere tomten. I tillegg til rivingsjobben, skal tomten gjennomgå en omregulering til offentlig formål.

Bygningsmassen plukkes fra hverandre før resten rives maskinelt. Foruten brakkebygget fra 2003, en sovebrakke i bakkant av bygget, samt plasthallen, skal alt jevnes med jorden.

Prosjektet med rivingen forventes ferdigstilt i juni 2016. For mer info om jobben og bilder, se artikkel.