Date:mai 08, 2018

Oppussing av Saltrød utleieleiligheter

De fire lavblokkene på Saltrød er et blikkfang langs Kystveien fra Sentrum mot Eydehavn. Disse har lenge båret preg av behov for vedlikehold.

Høsten 2015 overtok Arendal eiendom KF alle sammen og det ble satt i gang en jobb med å renovere de totalt 32 leilighetene. Det ble bevilget midler til dette arbeidet fra Arendal bystyre og med bakgrunn i disse, ble det satt i gang et prosjekt hvor det i første omgang var to av blokkene som skulle oppgraderes. I tillegg til innvendig oppgradering, omfattet prosjektet også nytt brannvarslingsanlegg og nye branndører.

Etter at prosjektet var ferdig har de resterende leilighetene blitt pusset opp etter behov etter hvert som de har blitt ledige. Det har også blitt ryddet utvendig. Busker og overgrodde blomsterbed har blitt fjernet og det har blitt sådd plen og lagt grus i stedet, noe som gir et mye renere og ryddigere uttrykk. Vår og sommer 2018 skal alle blokkene få nye tak, samt fasadevask og maling.