Klient:Jarl Bollmann Pedersen
Dato:28. august 2017

Ombygging Heftingsdalen

Heftingsdalen avfallsstasjon skal i forbindelse med ny E18 i gjennom en ombygging. Prosjektet består hovedsakelig av nytt administrasjonsbygg og ny vektsentral.
Agder Renovasjon har hatt en anbudsrunde hvor det til sammen var 8 tilbydere. Arendal eiendom KF vant konkurransen og 14. august ble prosessen satt i gang med et oppstartsmøte.

I første omgang har det vært et forprosjekt hvor tre arkitekter ble invitert til å komme med forslag til utforming av det nye administrasjonsbygget. Valget etter arkitektkonkurransen falt til slutt på Tom Schøtt Pedersen fra ARKTIK Arkitekter. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise, likevel er det valgt å ha tegninger klare før konkurransen utlyses.

Området der det nye administrasjonsbygget skal ligge, skal til å begynne med tilrettelegges før selve oppføringen av administrasjonsbygget settes i gang, så tidlig som mulig i 2018. Alt må stå ferdig når den nye veien åpner, da eksisterende innkjøring stenges og eksisterende vektsentral ikke vil være i drift etter dette.

Daglig leder på Heftingsdalen, Anita Aanonsen Jernquist er veldig fornøyd med samarbeidet med Arendal eiendom KF så langt og gleder seg til fortsettelsen. Hun synes det er flott at Heftingsdalen nå får en mer sentral beliggenhet i tillegg til å bli en del av et spennende næringsområde i fremtiden. Anita har planer om å gjøre Heftingsdalen til mer enn en avfallsplass. Det er planlagt et kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk og med de nye lokalene på plass øyner hun en mulighet for å få til et søppelmuseum i den eksisterende administrasjonsbygningen. Hun ser også at gjenbruksbutikken har blitt et samlingspunkt, noe hun ønsker å tilrettelegge for. En liten kafé med enkel servering og noen sitteplasser hadde vært ideelt i forbindelse med butikken.