Klient:Jarl Bollmann Pedersen
Date:august 28, 2017

Ombygging Heftingsdalen

I forbindelse med ny E-18 har Heftingsdalen avfallsstasjon fått nytt administrasjonsbygg. Prosjektet har hovedsakelig bestått av nytt administrasjonsbygg, ny vekt sentral og ny adkomst til renovasjonsanlegget. Det nye bygget er flyttet til motsatt side av avfallsplassen og har fått ny inn- og utkjøring med tilførselsvei til nye E-18.

I første omgang var det et forprosjekt hvor tre arkitekter ble invitert til å komme med forslag til utforming av det nye administrasjonsbygget. Valget etter arkitektkonkurransen falt til slutt på Tom Schøtt Pedersen fra ARKTIK Arkitekter. Prosjektet har blitt gjennomført som en totalentreprise av BRG. Arendal eiendom KF har fått kontrakt på drift, vedlikehold, energistyring, renhold og kantinedrift.

Renholdsleder Anne Gauslå og daglig leder Agder renovasjon

Renholdsleder Anne Elisabeth Gauslå synes det er veldig bra at det var Arendal eiendom KF som fikk driftsavtalen på den nye administrasjonbygget. Organisasjonene er godt kjent med hverandre, noe som har mye å si for samarbeidet. Anne synes også det blir spennende med nye oppgaver i kantinedriften som er ny erfaring for renhold, i tillegg til å få utføre renhold i de ulike byggene på Heftingsdalen.

Daglig leder på Heftingsdalen, Anita Aanonsen Jernquist er veldig fornøyd med samarbeidet med Arendal eiendom KF og totalentreprenør BRG. Det har vært veldig god kommunikasjon hele veien i byggeprosjektet, med innspill fra alle parter. Hun synes også at det er flott at det i prosjektet har vært mange lokale leverandører representert. Hun nevner bla. ventilasjonsanlegget som er norskprodusert og levert av Agder ventilasjon. Oveland utemiljø står for uteområdene. Henriksen Snekkeri har bygget det flotte resepsjonsområdet og Innoventi har laget det grafiske.

Det nye administrasjonsbygget er et miljøvennlig og energieffektivt bygg. Kledningen består av royalimpregnerte og vedlikeholdsfrie materialer. På taket er det montert solcellepaneler. Inspirasjonen til dette er hentet fra den nye Roligheden skole på Tromøya. Inne skal det henges en infoskjerm som skal vise hvor mye strøm som til enhver tid produseres. I tillegg til administrasjonsbygget er også vekta helt ny. Det er en større vekt som har plass til å veie vogntog. Også de ansatte som betjener vekta har fått mer plass og bedre toalett- og kjøkkenfasiliteter. Det nye administrasjonsbygget og vekta er med på å gjøre Heftingsdalen til et moderne avfallsanlegg og det er på sikt tenkt at all registrering på vekta kan gjøres ved skiltgjenkjenning. 

Anita gleder seg til å se effekten av den nye og mer sentrale beliggenheten. Hun sier de har tett kontakt med Arendal kommune og næringsavdelingen der i forhold til fremtidige etablerere til det nærliggende næringsområdet. Hun håper på at det kan være noen som kan dra nytte av nærheten til Agder renovasjon og vice versa. I den gamle administrasjonsbygningen har dessuten NordRen som leverer tjenester for Agder renovasjon på henting av husholdningsavfall, flyttet inn. Det å ha en så viktig underleverandør så nærme ser Anita på som en kjempefordel.

Anita har planer om å gjøre Heftingsdalen til mer enn en avfallsplass. Det er nå grønt kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk og med de nye lokalene på plass øyner hun en mulighet for å få til et søppelmuseum i den eksisterende administrasjonsbygningen. Hun ser også at gjenbruksbutikken har blitt et samlingspunkt, noe hun ønsker å tilrettelegge for. En liten kafé med enkel servering og noen sitteplasser hadde vært ideelt i forbindelse med butikken.

Den 8. oktober er det offisiell åpning av det nye administrasjonsbygget, vekta og ny tilførselsvei.