Klient:Rune Halvorsen
Date:desember 23, 2019

Ombygging Fagerheim

Bakgrunnen for prosjektet

Fagerheim fungerer i dag som et bo- og avlastningshjem for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger, deriblant multifunksjonshemmede. I deler av bygningen har det tidligere vært en barnehage. Barnehagen ble fraflyttet i 2014 og har siden stått ubenyttet.

Arendal bystyre har vedtatt å utvide og oppgradere eksisterende lokaler på Fagerheim, slik at hele bygget kan tas i bruk til avlastningshjem. Det er ønskelig å bruke barnehagens tidligere arealer til utvidelse av fellesrom, 2 avlastningsrom og 2 barneboliger.

Bygget er godt tilpasset funksjon, men det er hensiktsmessig å gjøre noen justeringer i forhold til planløsning og valg av materialer. Bygget i seg selv er oppført med høy kvalitet og omsorg i detaljer, men fasaden kan oppleves noe mørk. Det er ønskelig å se på muligheten for å male bygget. Der det skal etableres leiligheter istedenfor barnehage vil enkelte vinduer fjernes for innsyn.

Utenomhusarealet vil bli oppgradert og tilpasset brukerne, slik at også de kan benytte seg av hagen.

Tiltak

  • Eksisterende bygg skal benyttes med noen innvendig justeringer i forhold til planløsning og materialbruk
  • Arealer som var barnehage bygges om til to leiligheter med egne innganger og fellesrom
  • Utvidelse ved hovedinngang for lagring av hjelpemidler
  • Utskiftning av vinduer og dører
  • Male fasade
  • Utvendig bod i nærheten av leilighetene
  • Utvendig oppholdsareal separat for leiligheter og avlastning

 

Estetikk

Bygget fra 1995, er opprinnelig oppført med stor omtanke for omgivelser, form, materialer og detaljer og er tegnet av Arkitektgruppen Landsverk AS fra Kristiansand. Når det nå skal utvides og oppgraderes skal dette hovedsakelig videreføres. Tilbygg skal følge TEK 17, men materialer og detaljer utføres som en videreføring av eksisterende bygg.

Utvendig videreføres også eksisterende kvalitet i materialer. Dette gjelder for murer, belysning og beplantning. Belegningsstein og stier i hagen vil bli erstattet med asfalt/støpt dekke slik at beboerne på en enklere måte kan komme seg ut og rundt i hagen.
Eventuelle nye farger på fasaden vil være dempet og tilpasset brukerne og omgivelsene rundt.

Prosjektet startet opp i desember 2019 og er forventet ferdigstilt sommeren 2020.