Klient:Prosjektleder: Rune Halvorsen
Date:oktober 05, 2017

Nytt tilbygg Saltrød Bo- og omsorgssenter

Tidligere fellesstue på Saltrød BOS hadde en lite hensiktsmessig plassering i korridoren i boligfløyen. Denne skal nå flyttes ut i eget, nytt tilbygg.
Dette tilbygget skal i tillegg til fellesstue også inneholde kjøkken med spiseplass.

I tillegg til nytt tilbygg, skal 8 boliger/hybler renoveres med nye bad.