Klient:Prosjektleder: Anette Flaath
Date:februar 10, 2020

Nytt krematorium

Nytt krematorium ble vedtatt i handlingsprogrammet for Arendal kommune 2017-2020 med et budsjett på kr 24 mill ink. mva. Utgangspunktet for prosjektet var et ønske basert på skisseprosjektet utarbeidet av Østre Agder i 2016.
Arendal eiendom KF har fått oppdraget fra Arendal kommune med å bygge nytt krematorium, og har dermed gått i gang med å utrede videre på skisseprosjektet og andre alternativ.

Høgedal og områdene rundt ligger planmessig med en del begrensninger. Selve kirkegården har en reguleringsplan og hensynssone for kulturminne. Omkringliggende områder blir sterkt påvirket av nye E18 og restriksjonene der. Overvann må det også tas hensyn til i prosjektet.

Det er godt samarbeid mellom prosjektavdelingen og kirkevergen som blir bruker/drifter i nytt krematorium. Planlegging pågår og foreløpig fremdrift er at i løpet av 2020 vil det bli oppstart på prosjektet.