Klient:Rune Halvorsen
Date:desember 23, 2019

Nytt avlastningsbygg Røed

Prosjektets oppstart er høsten 2020.
Eksisterende bygg skal rives og erstattes med nytt bygg som skal inneholde 8 avlastningsrom og to leiligheter, i tillegg til personalbase.

Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag  og beskrivelser vil starte i januar 2020.