Klient:Prosjektleder: Rune Halvorsen
Date:oktober 04, 2017

Tribune på Sam Eydes plass

Styret i Arendal Eiendom KF vedtok 1.mars 2016 å rehabilitere tribunen på Sam Eydes plass. Daglig leder, Øystein Sangvik, ble gitt fullmakt til å velge hensiktsmessig løsning innenfor en ramme på kr. 900.000,-. Følgende hensyn skulle så langt som mulig ivaretas: komfort, estetikk og lave vedlikeholdskostnader.

Bakgrunnen for dette prosjektet var at tribunen hadde et massivt vedlikeholdsbehov. Den løsning som ble valgt ved byggingen av kultur- og rådhuset har vist seg å ikke være bærekraftig i den forstand at trespiler til stadighet må skiftes ut. Slik tribunen var før oppgraderingen, fremstod den som skjemmende for Arendal by.

Arbeidet med den nye tribunen ble utført av Landskapsentreprenørene AS  og ble påbegynt første uken i desember 2016 og var ferdigstilt i februar 2017. Det ble valgt to forskjellige farger på granitten, lyst på opptrinn og mørkt på inntrinnet. Det er ble også lagt nye rister inn til 2. etasje på Arendal kulturhus og hele «Kloa» ble vasket. I tillegg ble endeveggen der taxiene holder til pusset og malt.