Klient:Prosjektleder: Ida Steffensen
Date:september 02, 2016

Ny base Asdal ressurssenter

IMG_5787

Arendal Eiendom KF har bygget en ny base i tilknytning til Ressurssenteret på Asdal. Den nye basen sto ferdig i april 2016 og skal brukes av 2 elever fra videregående med spesielle behov. Basen som egentlig er bygget for 3 elever inneholder 2 elevrom, et fellesrom, møterom, fysiorom, stellerom og elevgarderobe. Det er takheiser i nesten alle rommene og bygget har eget ventilasjonsanlegg som også skal dekke en mulig utbyggelse på 200 m2.  Det ble gravet ny trasé til fjernvarme som også vil dekke en utbygging.

Byggeprosessen har gått etter all forventning. Kruse Smith AS var entreprenør, Oras var rørlegger, APB elektro, Gauslå og sønner hadde grunnarbeid og GK ventilasjon.

Både skolen og prosjektleder fra Arendal Eiendom KF er veldig fornøyd med både byggeprosess og resultat.

Skolen har i tillegg til basen fått utvendig maling av hele bygget, en ny passasje.

Ansatte og elever trives godt, og de skryter av et godt inneklima og plass nok til å utføre daglige oppgaver.