Klient:Prosjektleder: Rune Halvorsen
Date:februar 17, 2016

Neskilen Bofellesskap – ombygging av Moland helsehus

IMG_5774

Den 13. juni 2016 flyttet alle beboere og ansatte inn i sitt nye bygg i Nesveien 7. Neskilen bofellesskap har overtatt lokalene i gamle Moland helsehus, sentralt på Eydehavn utenfor Arendal Sentrum.  Det er Arendal Eiendom KF sammen med entreprenør Veidekke som har hatt ansvaret for prosjektet med ombyggingen av eiendommen fra 1973, og med unntak av betongkonstruksjoner har alt blitt totalrenovert.

Arendal kommune ved enhet funksjonshemmede ytret så tidlig som i 2012 et behov for flere og bedre boliger for funksjonshemmede til bystyret. Mange av boligene var i dårlig stand og lite egnet for en slik beboergruppe. Da Moland Helseshus ble tømt kom forespørselen fra enheten om det kunne være en tanke å bruke dette bygget som erstatning for hhv. Tingstua, Nordbø og Ekornveien. Det viste seg å være en bra løsning både med tanke på størrelse og plassering. Her er det nå 8 leiligheter til fastboende og 2 avlastningsleiligheter. Det er en stor fellesstue og en flott takterrasse som beboerne står fritt til å bruke. De ansatte ved det nye bofellesskapet har en ganske stor beboerportefølje som skal ivaretas. Helt fra Krøgenes til Flosta, har de tilsammen med beboerne i Neskilen bofellesskap, nesten 30 brukere av tjenester. Derfor er plasseringen, i Arendal øst, ideell.

Det var mye spenning hos beboerne i forkant av innflytting. For mange som har bodd over 20 år i sin tidligere bolig, vil det å skulle flytte til et nytt sted og med nye naboer by på utfordringer. Likevel har det gått over all forventning kan avdelingsleder for bofellesskapet Mariann Aslaksen Johansen fortelle. – Det er alltid utfordringer når en skal plassere så mange mennesker på et sted, men vi lærer underveis og jobber kontinuerlig med å få på plass gode rutiner både for ansatte og beboere.

Den store fellesstuen og kjøkkenet brukes flittig og er et naturlig samlingspunkt for fellesmåltider. – Dette samlingspunktet er et godt bidrag for å kunne samkjøre tre forskjellige personal- og beboerkulturer for å finne en felles retning, forklarer Mariann Aslaksen Johansen . – Dette er viktig for samspillet for huset, men det er klart at slike ting må komme litt etter litt. Det er en kjempepositiv gjeng som jobber her som har gjort alt de kan for å få til en glidende overgang til nye boliger. Alt har blitt håndtert på en utmerket måte, forteller enhetsleder Grete Nærbø.

Den 8. september er det duket for offisiell åpning for spesielt inviterte hvor også naboer og andre er velkomne.

 

 

Tekst og foto: Marianne Ljøstad