Klient:Prosjektleder: Torstein Olsen
Date:oktober 26, 2017

MAGISKE MARISBERG

Sentralt på Tromøy, kun 6 km fra Arendal sentrum, ligger Marisberg i naturskjønne og trygge omgivelser med kort avstand til både skole, skjærgård og tur- og friluftsområder. Butikker og tilgang til offentlig transport er like i nærheten. Og det er blant annet på grunn av beliggenhet til disse fasilitetene, at konseptet Barnas Bydel ble til. Et konsept som ønsker å legge til rette for utfoldelse, lek og aktivitet og samtidig gi muligheten for å oppleve magien skogen og området rundt boligfeltet byr på.

Det er tenkt at bebyggelsen på Marisberg skal utgjøre et supplement til den tradisjonelle eneboligen som er dominerende på Tromøy. Det er tenkt løsninger med smarte flermannsboliger og hus i rekke, i tillegg til eneboliger. Arendal kommune ønsker vekst i folketall og arbeidsplasser, og satser derfor på attraktive sentrumsnære boligområder, som nettopp Marisberg.

Logoen til Marisberg symboliserer en steinøks, og er inspirert av arkeologiske utgravinger av et boområde fra steinalderen i dette området. Marisberg har tydeligvis alltid vært et attraktivt sted for folk å bosette seg. Selv om behovene våre har endret seg mye siden den gang, er dette fortsatt en perle langs Sørlandskysten.

Se hjemmeside Barnas Bydel – Magiske Marisberg

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE