Klient:Prosjektansvarlig: Camilla Widmer
Date:september 16, 2015

Løvold – spennende utbyggingsområde nær Arendal sentrum

Området som er regulert til nytt boligområde er ubebygd, beliggende på Løvold, vest for blokkene på Solsiden. Området ligger i underkant av 2 km fra Arendal sentrum. Planområdet er terrengmessig todelt. I området der bebyggelsen planlegges er det en skråning som går fra Store Solåsen og ned til tennisbanene, mens terrenget er flatt der tennisbanene og parkeringsområdet ligger. Eksisterende veiadkomst til planområdet er fra Store Solåsen inn Løvoldsvingen, og deretter inn Løvoldveien.

Reguleringsplan for Løvold, Solåsen omfatter de gamle tennisbanene beliggende nordøst for sentrum. Planen er vedtatt og det legges opp til rundt 70 boenheter i blokkbebyggelse og et mindre boligområde med konsentrert småhusbebyggelse.

Arendal Eiendom KF har nå satt i gang arbeid med en mindre reguleringsendring for å legge parkeringen til blokkbebyggelsen inn under boligblokkene, i stede for å bygge et utvendig parkeringshus. Området er for salg og de to byggeområdene BK1 og BB1/2 vurderes solgt separat. Interessenter til området oppfordres til å ta kontakt.

Kontakt:

Camilla Nesle Widmer

Tlf: 92203325

camilla.widmer@arendal.kommune.no