Klient:
Date:mai 14, 2020

Lassens hus

Midt på Rådhusbryggen i Arendal sentrum ligger Lassens hus – et historisk viktig bygg som landsdelens første bygg i «empirestil». Bygget fra 1809 har vært sterkt tilknyttet byen sin handel og skipsfart.

Den siste som bodde i Rådhusgaten 12 var Ragnhild Lassen. Hun gikk bort i 1995 og siden dette har eiendommen som har inneholdt forretningslokaler, bolig, uthus og en flott hage, stått tomt. I 1999 ble det fredet.  Kommunen kjøpte eiendommen i 2014, og i 2016 besluttet styret i Arendal eiendom KF å ta en gjennomgang av eiendommen for å kartlegge en eventuell kommunal bruk av bygget.  Forslaget som det har vært ønskelig å gå videre med er muligheten for et lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus. Ved en slik bruk vil også besøkende kunne inviteres inn.

Ingunn Drange jobber som prosjektkonsulent i prosjektet med rehabiliteringen av Lassens hus. Hun kjenner både forhistorien og fremtidsplanene godt, og har tatt oss med på en tur igjennom alle byggets krinkler og kroker.

I byggets 1. etasje finner man hovedinngangen. Her kommer man inn i selve bygningen, eller man kan gå gjennom portrommet og direkte videre ut i hagen. I rommene mot rådhusbryggen er tanken at deltakerne i de forskjellige aktivitetene kan selge tingene de lager i en liten butikk. I tillegg skal det legges til rette for et lite arbeidsrom.

I 2. etasje er det per i dag innredet en leilighet. Denne er ombygget mye senere, antakelig på 30 eller 40- tallet og er «ikke like fredet som resten av bygget». Denne leiligheten leide Ragnhild Lassen ut. På grunn av den lave takhøyden i denne etasjen, vil den passe best som pauserom. I tillegg kommer det toaletter og garderober her.

Byggets 3. etasje er den best bevarte etasjen i hele bygget. Her er det planlagt inn flere arbeidsrom. Her kommer det strikke- og syrom, fotorom og datarom. I tillegg til dette skal den ene stuen brukes som samlingssted og TV-stue for deltakerne.
Dette rommet har et lite plassbygget skap i veggen mot det gamle rådhuset. Byggets empirestil kan være en forklaring på opprinnelsen til det noe merkelige skapet. Empirestilen hadde et storslått preg med rette linjer og militær orden. Denne arkitekturen var ikke helt forenelig med et ønske om maksimal utnyttelse av tomten, og siden tomtegrensen ikke var helt symmetrisk ble heller ikke ytterveggen det. Dette kan ha blitt løst ved å rette innerveggene, noe som igjen har gjort at man fikk et tomrom bak innerveggen man kunne utnytte. Hva dette har blitt utnyttet til er uvisst, men det ryktes at Ragnhild Lassen sin onkel skjøt på blink her, noe merkene på tømmerstokkene kan tyde på.

For at Lassens hus skal kunne nyttes til det tiltenkte formål, må det installeres heis eller løfteplattform. I bakbygningen i 3. og 4. etasje vil derfor noe av plassen bli brukt til monteringen av heissjakt.

Ingunn tar oss videre til 4. etasje. I denne etasjen er bodde Ragnhild Lassen selv frem til hun gikk bort på midten av 90-tallet. Boenhet er avgrenset med en egen inngang, i motsetning til resten av etasjene hvor man kommer rett inn fra trappeløpet. Her bærer vegger og tak spor av utsmykking og dekor fra forskjellige tidsaldre, og flere steder er dette synlig. Tanken er at dette skal bevares slik det er i dag. I denne etasjen kommer en publikumsåpen kafe som skal drives at deltakerne i lavterskeltilbudene. I det ene oppholdsrommet kommer salgsdisken og resten skal fylles av bord og stoler og etter hvert besøkende til kafeen. Her kommer også toaletter for ansatte, deltakere og publikum og i mellombygget der heissjakten kommer opp, blir det garderobe og minglerom.

Bakbygningen eller bryggerhuset som det kalles, kan passe utmerket som lokale for en sommerkiosk som da blir en forlengelse av kafeen i hovedhuset. Denne delen av etasjen tar oss direkte videre til det flotte uteområdet hvor uthuset befinner seg.

Sistnevnte passer fint til verksted for snekkergruppen og keramikkgruppen, og som atelier for male- og tegnegruppen. I tillegg er det tenkt et verksted og lager for hage-gruppen.

Den frodige hagen ligger som en oase i byen. Med et uteområde på nesten 1,5 mål kan det åpne seg flere mulige bruksområder. Det som foreløpig er tenkt er at det om sommeren kan brukes som uteplass til kafeen og kiosken inne. Ved å åpne opp til portrommet kan publikum komme til hagen fra Rådhusbryggen.

Vernemyndighetene har gitt dispensasjon på flere av de omsøkte tiltakene, og prosjektledelsen har god dialog om veien videre. Det arbeides med brannprosjektering, prosjektering rundt refundamentering av bygget og byggesøknad.