Date:mai 24, 2019

Heis og gangbro – Fløybyen

I forbindelse med det nye fylkesmannsbygget på Fløyheia skal det bygges heisforbindelse for å knytte området på Fløyheia sammen med sentrum.
Denne heisen får to heisstoler med en kapasitet på totalt 42 personer og det blir tilrettelagt med plass til rullestol og sykkel. Adkomsten er 50 meter inne i by-tunnelen. Herfra går heisene ca. 40 meter i fjell før de kommer opp i en 20 meter høy glassjakt, hvor det blir en spektakulær panoramautsikt over Arendal sentrum, Galtesund, Tromøy og Hisøy. Fra heisen vil det gå en gangbro inn til det planlagte torg-området foran fylkesmannsbygget. Heisene vil være åpne for publikum fra kl. 06:00 til kl. 24:00 hver dag. Heisene, venteareal i tunnelen og på gangbroen vil være overvåket av tilknyttet vaktselskap.

Heisprosjektet er finansiert av Arendal kommune, Fylkeskommunen og Fløyveien 14 AS som er et selskap eid av Arendal kommune.

Prosjektet med byggingen av heisen og gangbroen  er inndelt i 4 arbeidsoperasjoner/entrepriser som er:

  1. arbeidsoperasjon/entreprise: Heis
  2. arbeidsoperasjon/entreprise: Sjakt i fjell
  3. arbeidsoperasjon/entreprise: Reetablering av tilfluktsrom
  4. arbeidsoperasjon/entreprise: Produksjon /montasje stål og betong

Sjakten i fjell er etablert og det arbeides med reetablering av tilfluktsrom samt produksjon/montasje stål og betong.

Arendal eiendom KF skal drifte heisen.