Date:september 14, 2015

Heftingsdalen næringsområde

Reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Arendal ble godkjent i 2014. I forbindelse med utbygging av veien har Statens Vegvesen behov for areal til eponi og brakkerigg. Arealet kan benyttes som fremtidig næringsareal når veiutbyggingen er ferdigstilt. Forhandling med grunneierne pågår hvor målet er å få til frivillig avtale om kjøp av nødvendige arealer. Næringsarealene ligger lokalisert nærme kollektivakse E18, med god kommunikasjon mot Arendal sentrum og Arendal havn.