Klient:
Date:september 18, 2018

Fløybyen AS


Etter flere års arbeid med områdeplanen ble den enstemmig vedtatt i Arendal bystyre 6. september 2018. Planen legger til rette for en ny bydel i Arendal med direkte tilknytning til sentrum via ny heisforbindelse. På området hvor den gamle Sjømannsskolen lå, som eies av Fløybyen AS og Fløyveien 14 AS, er det lagt til rette for 17.000 kvm. BRA kombinert bebyggelse. På Aust-Agder fylkeskommunes tomt legges det til rette for nye 7.500 kvm BRA med kontor og tjenesteyting som formål. I tillegg til utbyggingsområdene, ivaretar planen naturparken langs Ragnvald Blakstads vei.

Etter å ha vunnet konkurransen om å tilby nye kontorlokaler til Fylkesmannen i Agder, er Fløyveien 14 AS nå i gang med å bygge første byggetrinn i Fløybyen. I tillegg til Fylkesmannen bygges en seksjon på i overkant av 700 kvm i byggets underetasje og 1. etasje, som er ledig for leie. Bygget skal stå ferdig i desember 2020.  Kontorbygget oppføres i passivhusstandard, med solceller, sedumtak og fjernvarme.

Parallelt bygges det heisforbindelse fra byen og opp til Fløyheia. Denne heisen har sitt utgangspunkt ca. 50 meter inne i by-tunnelen. Den vil gå gjennom ca. 40 meter fjell før den kommer opp i en 20 meter glassjakt, hvor det blir spektakulær utsikt over Arendal sentrum, Galtesund, Tromøy og Hisøy m.m. Fra glassjakten blir det bro inn til Fløybyen. Heisen får to heisstoler og tilrettelegges med plass til rullestol og sykkel.

Fløybyen AS planlegger nå den videre utviklingen av området, som innbefatter tårn og aula etter Sjømannsskolen, samt et utbyggingsareal, totalt ca. 9000 kvm BRA. Det ønskes innspill til den videre utviklingen.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Per Johnsen
Ttlf.: 488 98 660
E-post: per.johnsen@arendal.kommune.no

 

Se bilder fra åpningen: