Klient:Prosjektansvarlig: Camilla Widmer
Dato:18. september 2018

Fløybyen AS

Etter flere års arbeid med områdeplanen ble den enstemmig vedtatt i Arendal bystyre 6. september 2018. Planen legger til rette for en ny bydel i Arendal med direkte tilknytning til sentrum via ny heisforbindelse. På den gamle sjømannsskoletomten, som eies av Fløybyen AS, er det lagt til rette for 17.000 kvm. BRA kombinert bebyggelse. På Aust-Agder fylkeskommunes tomt legges det til rette for nye 7.500 kvm BRA med kontor og tjenesteyting som formål. I tillegg til utbyggingsområdene, ivaretar planen naturparken langs Ragnvald Blakstads vei.

Etter å ha vunnet konkurransen om å tilby nye kontorlokaler til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, er Fløybyen AS nå i gang med å planlegge første byggetrinn på Sjømannsskoletomten. I tillegg til Fylkesmannen bygges en seksjon på 718 kvm i byggets underetasje og 1. etasje, som Fløybyen AS vil legge ut for leie innen kort tid. Bygget skal stå ferdig mot slutten av 2020.  Samtidig skal heisforbindelse fra byen og opp til Fløyheia være på plass.

Denne heisen får to heisstoler og tilrettelegges med plass til rullestol og sykkel. Adkomsten er 50 meter inne i by-tunnelen. Herfra går heisene ca. 40 m i fjell før de kommer opp i glassjakt, hvor det blir spektakulær utsikt over Arendal sentrum, Galtesund, Tromøy og Hisøy m.m. Fra heisen går det en bro inn til orådet foran fylkesmannsbygget.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Camilla Nesle Widmer
Ttlf.: 92203325
E-post: camilla.widmer@arendal.kommune.no