Dato:16. september 2015

Agderparken

Det er et stort behov for nye næringsareal i Arendal kommune. Administrasjonen i kommunen har planlagt et større område nord for Stoa. Det er private grunneiere i dette området som Arendal kommune vil samarbeide med. Gjennom dette arbeidet vil det også bli utarbeidet en næringsstrategisk plan ved å se på sammenhengen mellom ulike typer næring, handel, lett industri, tung industri, transporttjenester, servicenæring osv., samt lokalisering/samordning av disse.

Les mer om planarbeidet her.