Pilotprosjektet

Fornøyde ansatte på Røed

Pilotprosjektet omfavner tre formålbygg; Røed BOS, Saltrød BOS og Moltemyr skole. Alle disse har fellesnevneren at de er direkte elektrisk oppvarmet.
Røed Bos har fått en lenge etterlengtet oppgradering av lyskilder i hele bygget og bygget er nå 90 % belyst av LED lamper.
EOS-Gruppen har selv stått for demontering av gammelt lys og montasje av nytt. Videre har eiendomsdrift bistått med reparasjon av diverse vinduer og vil også skifte flere dører i bygget.
Det er montert tre nye varmepumper i de 3 fellesstuene, alle fra Samsung.

Arendal Eiendom KF håper på et forbedret energiresultat som følge av alle disse tiltakene, trenden så langt er iallfall positiv.