Driftsstans heis til Fløyheia - Ny info!

Ny info vedr. driftsstansen til heisen til Fløyheia

Heisen er ennå ikke i drift grunnet feil (reklamasjon) med nødstrømsanlegget. Dette anlegget er til nødevakuering av heisen og derfor, av sikkerhetsmessige hensyn må heisen stå til feilen er utbedret.

Det jobbes med å finne alternative løsninger samt å utbedre anlegget. Det vil fortløpende bli oppdatering av status for arbeidet. 

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.