Kontakt Eiendomsutviklingsprosjekt

Mari-Ann T. Stakkeland
Eiendomsutvikler
Torstein Olsen
Eiendomsutvikler

Tlf.:
+47 906 79 971

Epost:
torstein.olsen@arendal.kommune.no

Camilla Widmer
Eiendomsutvikler

Tlf.:
+47 922 03 325

Epost:
camilla.widmer@arendal.kommune.no