ISO 45001 – sertifisert i ledelsessystem for arbeidsmiljø

Arendal eiendom KF ble i mars 2019 sertifisert i henhold ISO 45001 som første kommunale foretak i landet.

Standarden omhandler arbeidsmiljø og erstatter den tidligere standarden OHSAS 18001. I 2016 ble Arendal eiendom KF sertifisert i henhold til denne og i hele 2018 har det vært et sterkt fokus i organisasjonen på å komme i mål med overgangen til ISO.

ISO- sertifikatet er en dokumentasjon på at vi har et velfungerende system for arbeidsmiljø og HMS-arbeid og at vi arbeider etter «føre-var-prinsippet» for å sikre våre medarbeidere et trygt og godt arbeidsmiljø. Denne standarden krever at arbeidsmiljø og HMS er en enda tydeligere del av ledelsesfunksjonen og har et enda større fokus på medvirkning og involvering av ansatte enn den tidligere OHSAS-standarden.

Selv om vi nå har blitt sertifisert betyr det ikke at vi kan hvile på laurbærene. Det kreves av standarden at vi jobber systematisk og kontinuerlig forbedrer ledelsessystemet for arbeidsmiljø, en jobb som må gjøres i alle ledd i organisasjonen.

Vi er veldig stolte av å ha blitt sertifisert og takker alle ansatte for at vi har fått dette til!