ISO 14001 – sertifisert i ledelsessystem for ytre miljø

Arendal eiendom KF ble i januar 2020 sertifisert i henhold ISO 14001.
Standarden omhandler ytre miljø og er kommet som et tillegg til ISO 45001 for arbeidsmiljø som vi har fra tidligere.

ISO- sertifikatet er en dokumentasjon på at vi har et velfungerende system for ytre miljø og at vi arbeider for å redusere negativ miljøpåvirkning vi som organisasjon har på miljøet rundt oss.
Standarden krever at vi har tydelige miljømål og at alle ansatte skal kunne jobbe konkret og målrettet med gode og fornuftige tiltak i arbeidshverdagen.

At vi nå har fått sertifikatet betyr at vi skal gjøre tiltak som reduserer de vesentlige miljøaspektene vi har avdekket.
Samtidig skal vi overvåke andre målbare miljøaspekter. Det kreves av standarden at vi jobber systematisk, og kontinuerlig forbedrer ledelsessystemet for ytre miljø, en jobb som må gjøres i alle ledd i organisasjonen.