Nyheter – Eiendom og byggeprosjekt

Nå blir det Leaf!

I Arendal Eiendom KF sitt miljødokument heter det at bilparken skal bestå av 50% EL-biler innen 2020. Onsdag ble de 3 nyeste bidragene til denne målsettingen hentet hos Gromstad Motor Stoa. Som et supplement til de øvrige bilene som finnes i bilparken, skal disse tre Nissan Leafene ti
Les videre →

Riving av den gamle brannstasjonen

Østre Agder Brannvesen har for lengst flyttet inn i sine nye lokaler på Stoa. Lenge har den gamle brannstasjonen stått ensom og forlatt i Parkveien i Arendal i påvente av rivningsarbeidet som nå er i gang for fullt. I løpet av våren skal entreprenør Olav Ager-Wick rense tomten for byg
Les videre →

Nulltoleranse for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Sosial dumping er et alvorlig samfunnsproblem. Brudd på arbeidslovets regler både undergraver det vernet som enkeltarbeidstakere skal ha i vårt samfunn og medfører at useriøse aktører i dette markedet kan få et konkurransemessig fortrinn. Arendal Eiendom KF har som byggherre et spesie
Les videre →

Nyåpning av Arendal bibliotek

Våren 2014 startet Arendal Eiendom KF med en modernisering av Arendal bibliotek. Etter 17 års drift og 4 millioner besøkende var det behov for å skifte ut en del inventar og i tillegg var det ønskelig å kunne frigjøre mer personalressurser til å yte god service til publikum, også uten
Les videre →

Nye lokaler

Styret i Arendal Eiendom KF har besluttet å flytte foretakets administrasjon til Rådhusgaten 10, mer kjent som Arendal gamle rådhus på Tyholmen.
Les videre →