Nyheter – Eiendom og byggeprosjekt

Roligheden skole kåret til månedens prosjekt

I januar 2020 ble prosjektet med byggingen av Roligheden skole kåret som månedens prosjekt av Grønn Byggallianse. Grønn Byggallianse er en non-profitt-forening med rundt 300 medlemmer fra bygge- og eiendomsbransjen. Foreningen skal være en inspirasjons- og kunnskapskilde for medlemmen
Les videre →

Åpning av utsiktstårnet på Marisberg

Tirsdag 10. desember inviterte Arendal eiendom KF og prosjektleder Mari-Ann Stakkeland til åpning av det nye utsiktstårnet på Marisberg på Tromøy. Tårnet er ble reist i forbindelse med utbyggingen av det nye boligfeltet på Marisberg, «Barnas bydel». Boligfeltet har fått na
Les videre →

Ny milepæl i Fløybyprosjektet

Fredag den 29. november nådde Fløybyprosjektet en ny milepæl. Over 30 fremmøtte trosset kuldegradene for å komme og overvære nedleggingen av grunnsteinen. Det var flere som ønsket å si noe i den forbindelse, og etter at prosjektleder Christian Lien hadde åpnet festen, var det daglig l
Les videre →

Åpningsfest nye Roligheden skole

  Den 5. september var det duket for åpningen av den nye 1-10 skolen på Roligheden på Tromøy. Elever, lærere, politikere var sammen med representanter fra entreprenørene invitert til at skolen skulle åpnes med brask og bram. Tromøy skolemusikkorps innledet med en flott salutt. Et
Les videre →

Lassens hus kan bli drømmenes hus

Midt på Rådhusbryggen i Arendal sentrum ligger Lassens hus – et historisk viktig bygg som landsdelens første bygg i «empirestil». Bygget fra 1809 har vært sterkt tilknyttet byen sin handel og skipsfart. Den siste som bodde i Rådhusgaten 12 var Ragnhild Lassen. Hun gikk bort i 1995 og
Les videre →

Kranselag Roligheden skole

  Den 18. september inviterte byggherre Arendal eiendom KF og prosjektleder Terje Aasbø til kranselag på Roligheden skole for arbeidere på byggeplassen, ansatte ved skolen og representanter fra Arendal eiendom KF. Siden 01.08.2018 har bygget vært tett, noe som er en milepæl i pro
Les videre →

Arendal eiendom KF er i sluttforhandlinger med Fylkesmannen!

Fylkesmannen gikk i dag ut med en pressemelding hvor de redegjør for beslutningen om å gå i eksklusive sluttforhandlinger med Arendal eiendom KF og alternativet «Fløybyen». Det er forventet at forhandlingene skal være sluttført over ferien og at kontrakten da vil bli freml
Les videre →

Heftingsdalen næringsområde

Nye Veger AS holder i skrivende stund på å bygge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Det skal etableres nytt hovedkryss ved Longum i Arendal og ved Grenstøl i Tvedestrand. I forbindelse med byggingen av den nye E18 er det et stort masseoverskudd og Heftingsdalen benyttes til deponio
Les videre →