Nyheter – Eiendom og byggeprosjekt

Åpningsfest nye Roligheden skole

  Den 5. september var det duket for åpningen av den nye 1-10 skolen på Roligheden på Tromøy. Elever, lærere, politikere var sammen med representanter fra entreprenørene invitert til at skolen skulle åpnes med brask og bram. Tromøy skolemusikkorps innledet med en flott salutt. Et
Les videre →

Lassens hus kan bli drømmenes hus

Midt på Rådhusbryggen i Arendal sentrum ligger Lassens hus – et historisk viktig bygg som landsdelens første bygg i «empirestil». Bygget fra 1809 har vært sterkt tilknyttet byen sin handel og skipsfart. Den siste som bodde i Rådhusgaten 12 var Ragnhild Lassen. Hun gikk bort i 1995 og
Les videre →

Kranselag Roligheden skole

  Den 18. september inviterte byggherre Arendal eiendom KF og prosjektleder Terje Aasbø til kranselag på Roligheden skole for arbeidere på byggeplassen, ansatte ved skolen og representanter fra Arendal eiendom KF. Siden 01.08.2018 har bygget vært tett, noe som er en milepæl i pro
Les videre →

Arendal eiendom KF er i sluttforhandlinger med Fylkesmannen!

Fylkesmannen gikk i dag ut med en pressemelding hvor de redegjør for beslutningen om å gå i eksklusive sluttforhandlinger med Arendal eiendom KF og alternativet «Fløybyen». Det er forventet at forhandlingene skal være sluttført over ferien og at kontrakten da vil bli freml
Les videre →

Heftingsdalen næringsområde

Nye Veger AS holder i skrivende stund på å bygge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Det skal etableres nytt hovedkryss ved Longum i Arendal og ved Grenstøl i Tvedestrand. I forbindelse med byggingen av den nye E18 er det et stort masseoverskudd og Heftingsdalen benyttes til deponio
Les videre →

Kontrakt på bygging av Roligheden skole er signert!

I august 2017 inngikk Arendal Eiendom KF kontrakt med BRG Entreprenør AS. Kontrakten gjelder bygging av ny skole inkludert grendehus, flerbrukshall og tilhørende utearealer. I anbudsprosessen kom det inn 5 tilbud. Tilbudene ble evaluert på både løsningsforslag og pris. Kontraktsum er
Les videre →

Første kontrakt på Roligheden skole er signert!

  I juli 2016 inngikk Arendal Eiendom KF kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS. Kontrakten gjelder samferdselsanlegg og råtomt til nye Roligheden skole. I anbudsprosessen kom det inn 5 tilbud, hvor Egersunds firmaet Bertelsen & Garpestad AS leverte det beste tilbudet. Kon
Les videre →

Vinneren er kåret!

Siden januar i år har det pågått en arkitektkonkurransen om utnyttelse av området til gamle Sjømannskolen på Fløyheia. Av 12 firmaene som meldte sin interesse, falt valget til slutt på 3 arkitektfirmaer som skulle komme med forslag til området; Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter, Snøhe
Les videre →

Se arkitektenes forslag til bebyggelse på Sjømannsskolen/Fløyheia!

Området Fløyheia og Sjømannsskolen er et av Arendals flotteste sentrumsnære områder. Arendal Eiendom KF har som grunneier igangsatt arbeid med og få utarbeidet en områdeplan som kan legge rammene for en utnyttelse av området. I den forbindelse ønsket Arendal Eiendom KF å få synliggjor
Les videre →