Nyheter – Eiendom og byggeprosjekt

Kranselag Roligheden skole

  Den 18. september inviterte byggherre Arendal eiendom KF og prosjektleder Terje Aasbø til kranselag på Roligheden skole for arbeidere på byggeplassen, ansatte ved skolen og representanter fra Arendal eiendom KF. Siden 01.08.2018 har bygget vært tett, noe som er en milepæl i pro
Les videre →

Arendal eiendom KF er i sluttforhandlinger med Fylkesmannen!

Fylkesmannen gikk i dag ut med en pressemelding hvor de redegjør for beslutningen om å gå i eksklusive sluttforhandlinger med Arendal eiendom KF og alternativet «Fløybyen». Det er forventet at forhandlingene skal være sluttført over ferien og at kontrakten da vil bli freml
Les videre →

Heftingsdalen næringsområde

Nye Veger AS holder i skrivende stund på å bygge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Det skal etableres nytt hovedkryss ved Longum i Arendal og ved Grenstøl i Tvedestrand. I forbindelse med byggingen av den nye E18 er det et stort masseoverskudd og Heftingsdalen benyttes til deponio
Les videre →

Kontrakt på bygging av Roligheden skole er signert!

I august 2017 inngikk Arendal Eiendom KF kontrakt med BRG Entreprenør AS. Kontrakten gjelder bygging av ny skole inkludert grendehus, flerbrukshall og tilhørende utearealer. I anbudsprosessen kom det inn 5 tilbud. Tilbudene ble evaluert på både løsningsforslag og pris. Kontraktsum er
Les videre →

Første kontrakt på Roligheden skole er signert!

  I juli 2016 inngikk Arendal Eiendom KF kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS. Kontrakten gjelder samferdselsanlegg og råtomt til nye Roligheden skole. I anbudsprosessen kom det inn 5 tilbud, hvor Egersunds firmaet Bertelsen & Garpestad AS leverte det beste tilbudet. Kon
Les videre →

Vinneren er kåret!

Siden januar i år har det pågått en arkitektkonkurransen om utnyttelse av området til gamle Sjømannskolen på Fløyheia. Av 12 firmaene som meldte sin interesse, falt valget til slutt på 3 arkitektfirmaer som skulle komme med forslag til området; Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter, Snøhe
Les videre →

Se arkitektenes forslag til bebyggelse på Sjømannsskolen/Fløyheia!

Området Fløyheia og Sjømannsskolen er et av Arendals flotteste sentrumsnære områder. Arendal Eiendom KF har som grunneier igangsatt arbeid med og få utarbeidet en områdeplan som kan legge rammene for en utnyttelse av området. I den forbindelse ønsket Arendal Eiendom KF å få synliggjor
Les videre →

Nå blir det Leaf!

I Arendal Eiendom KF sitt miljødokument heter det at bilparken skal bestå av 50% EL-biler innen 2020. Onsdag ble de 3 nyeste bidragene til denne målsettingen hentet hos Gromstad Motor Stoa. Som et supplement til de øvrige bilene som finnes i bilparken, skal disse tre Nissan Leafene ti
Les videre →

Riving av den gamle brannstasjonen

Østre Agder Brannvesen har for lengst flyttet inn i sine nye lokaler på Stoa. Lenge har den gamle brannstasjonen stått ensom og forlatt i Parkveien i Arendal i påvente av rivningsarbeidet som nå er i gang for fullt. I løpet av våren skal entreprenør Olav Ager-Wick rense tomten for byg
Les videre →