EOS- prosjekter 2018

 1. Prosjekt nr. 06444:  Rotor X og automasjon Arendal bibliotek. Oppstart i mai.
 2. Prosjekt nr. 06447: Diverse SD oppgraderinger. Pågår.
 3. Prosjekt nr. 06445:  SD- løsning Gåsungen og Rykene barnehager. Ferdig.
 4. Prosjekt nr. 06446:  Varmepumper i fellesarealer på sykehjem. Påbegynt (Bjorbekktunet er ferdig)

 

 Ellers er EOS gruppen involvert i en rekke andre prosjekter som:

 • Agder renovasjon sitt nybygg
 • Kulturskolen 
 • Nye Roligheten skole
 • Ladestasjoner til elbiler
 • Inneklimakartlegging
 • Bistand til Kirkevergen
 • Kartleggingsarbeid på sykehjem
 • Bassengstruktur
 • Bistand til byggdrifterne i Arendal eiendom KF
 • Rapporteringsbistand ifm. Miljøfyrtårn
 • Pågående feilsøking og feilretting