EOS- prosjekter 2017

Led konvertering i Idrettshaller.
Her er Hisøyhallen er ferdigstilt.

SD- løsning barnehager
Lia og Gullfakse

Varmepumper fellesarealer
Færvik Bo- og omsorgssenter
Tromøy sykehjem (Ferdig)