EOS- prosjekter 2016

Generelt

Årets pilotprosjekt er på Nyskogen BOS og Saltrød BOS hvor det er montert LED belysning , takvifter og varmepumper.

Det gjøres også en vurdering av alle pellets-baserte anlegg for en ombygging til flis. Dette fordi vi ønsker en mer kortreist profil på brensel.

­

Birkenlund skole
Konvertering til vannbåret varmeannlegg til barnetrinnet.
Dette er et stort prosjekt som strekker seg inn i 2016

Myra skole
Rotor X*

Myratunet
Rotor X
Igangsatt LED-konvertering

Arendal Bibliotek
Oppgradering av SD-anlegg

Asdal skole
Ny varmepumpe
Montert energimålere
Oppgradert og nytt SD-anlegg
Led konverteringer
Ny varmepumpe fellesrom

I tillegg utredes det et stort prosjekt med total renovering av varmesentralen. Her utredes energibrønner og varmepumpeløsning for hele skolen som et supplement til bio-kjel.

 

*Rotor X er en varme-gjenvinner