EOS- prosjekter 2015

Pilotprosjekt om energibygg i formålsbygg
Her arrangeres det jevnlig møter med de ansatte med tanke på brukerpåvirkning på energi. Det er ukentlig oppfølging av energibruk og ekstra fokus på enøk-tiltak. På Røed BOS er målet å installere 3 varmepumper, bytte utette dører og vinduer,  samt bytte lysarmaturer til LED-belysning som er et mye mer energivennlig alternativ.

Tromøy Rødekorshjem

– Installert varmepumpe på dagsenteret. Dette gir en mer jevn temperatur og mindre energibruk
– 2 Rotor X

Birkenlund skole
Konvertering til vannbåret varmeannlegg til barnetrinnet.
Dette er et stort prosjekt som strekker seg inn i 2016

Elim
Fornyelse av varmeanlegget og oppgradering av varmesentral

Flosta Bo- og omsrogssenter
– Luft til luft varmepumpe i c-bygget
– 2 Rotor X

Plankemyra bo- og omsorgssenter
Montert 3 Rotor X

Hisøy skole
Skiftet ut den gamle varmegjenvinneren med en ny og mer effektiv.
Dette gir en enorm energibesparelse.
Det er 3 bygg som følges spesielt godt opp:
I tillegg til dette er EOS-gruppa tungt inne i den tekniske beskrivelsen på Roligheden skole for å sikre et mest mulig optimalt anlegg å drifte når den tid kommer.

Tilrettelegging for EL-bil ladere

EOS-gruppa har tilrettelagt for EL-bil lading på 12 formålsbygg og jobber kontinuerlig med å tilrettelegge flere.

EL-bil lader