Agderparken Nord

Illustrasjon av område for Agderparken Nord - Klikk for stort bilde

Arendal eiendom KF utvikler attraktive næringstomter i et helt nytt industriområde med nærhet til handelsområdet Stoa. Her vil vi kunne tilby planerte tomter inklusive infrastruktur spesielt tilpasset håndverksbedrifter, småindustri og virksomheter knyttet til lager, engros og transport. 

Agderparken Nord – Bråstad

Området er spesielt utviklet med tanke på næringsutvikling i nær tilknytning til et område hvor det er etablert betydelig handelsvirksomhet og øvrig servicenæring. I Arendal kommune er det tverrpolitisk enighet om viktigheten av å etablere næringsklynger hvor bedriftene er relativt like og hvor infrastruktur, arealbesparelser og tilrettelegging for samarbeid mellom næringsaktørene er sentrale punkter. Næringsområdet Agderparken Nord – Bråstad har en strategisk og ideell plassering i forhold til infrastruktur, motorvei E18, kryss 72 Stoa og fylkesvei 42 Frolandsveien. Det er kort vei til boligområder og handelssentra hvor det er regelmessig kollektivtrafikk, både buss og tog.

Beliggenhet

Langs fylkesvei 3542 Bråstadlia i Arendal kommune, ca. 5-6 km nord for Arendal sentrum. Tilkomst via E18, kryss 72 Stoa og fylkesvei 42 mot Froland og Evje. Nærmeste nabo er Stoa handelssenter.

Området

Ca. 500 dekar tomteareal, som grenser til vei og LNF-område, regnes ferdig grovplanert første kvartal 2022.

Hvorfor legge virksomheten hit?

Arendal satser bevisst på å legge forholdene best mulig til rette for etablering av ny virksomhet som i stor grad består av mindre industribedrifter, håndverksbedrifter og virksomheter knyttet til lager, engros og transport. Virksomheter som etablerer seg i Agderparken Nord – Bråstad oppnår mange fordeler som andre områder savner i dag, bla. beliggenhet i nær avstand til motorvei E18, kort vei til Agderparken Øst – Heftingdalen, Stoa handels- og næringsområde, Arendal lufthavn Gullknapp og Arendal sentrum. I tillegg er området i nærhet til de omliggende kommunene Froland, Grimstad og Tvedestrand.